Βιομηχανικές Εφαρμογές

Αποθειώσεις

Η GES κατέχει δεσπόζουσα θέση στην εγχώρια αγορά. Έχοντας μελετήσει και αναγείρει τις βιομηχανικές μονώσεις (αγωγοί καπναερίου και σωληνώσεις) και τις επικαλύψεις (κτίριο Absorber, ταινία μεταφοράς γύψου) στην αποθείωση του ΑΗΣ 4 στη Μεγαλόπολη το 1999 και σχεδιάζοντας την αποθείωση του ΑΗΣ στη Μελίτη Φλώρινας το 2002, η εταιρεία μας συνέβαλε ουσιαστικά στη βελτίωση των περιβαλλοντολογικών συνθηκών σε δύο περιοχές ιδιαίτερα αυξημένης ρύπανσης. Οι μονάδες αποθείωσης μειώνουν την παραγωγή εκπομπών διοξειδίου του θείου (SO2) και ταυτόχρονα δίνουν κίνητρα για την εγκατάσταση εργοστασίων από ιδιώτες που θα έχουν ως πρώτη ύλη το γύψο, ο οποίος δημιουργείται από τη διαδικασία της αποθείωσης.

Gallery

apotheioseis2.jpg