Αρχική Σελίδα | Βιομηχανικές Εφαρμογές | Τερματικοί Σταθμοι LNG

Βιομηχανικές Εφαρμογές

Τερματικοί Σταθμοί LNG

Έχοντας πρόσφατα ολοκληρώσει την ανέγερση των κρυογενικών μονώσεων δύο μονάδων εκφορτώσεως υγροποιημένου φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις της Hollandia B.V. στο Rotterdam της Ολλανδίας, οι οποίες τελικά απεστάλησαν στη νότια Ουαλία για λογαριασμό της South Hook LNG, η GES οριστικοποίησε την είσοδό της στον αναπτυσσόμενο αυτό ενεργειακό τομέα. Αξιοποιώντας κατά αυτόν τον τρόπο τις εμπειρίες από τον πρώτο τερματικό σταθμό στη Ρεβυθούσσα, όπου και εκτελέσαμε τις εργασίες στις δύο δεξαμενές αποθήκευσης, προσφέρουμε ολοκληρωμένες προτάσεις και λύσεις σε οποιοδήποτε κρυογενική εργασία.

Gallery

lng1.jpg