Αρχική Σελίδα | Βιομηχανικές Εφαρμογές | Ατμοηλεκτρικές Μονάδες

Βιομηχανικές Εφαρμογές

Ατμοηλεκτρικές μονάδες

Με έδρα την Πτολεμαίδα, την ενεργειακή καρδιά της Ελλάδας, και με συμμετοχή στη μόνωση τόσο των τοπικών ατμοηλεκτρικών σταθμών όσο και 14 ευρωπαικών τα τελευταία 25 χρόνια, η εταιρεία μας διαθέτει τεράστια τεχνογνωσία και κατατάσσεται στις λίγες εταιρείες της ευρωπαικής ζώνης που διαθέτουν αντίστοιχα πιστοποιητικά-συστάσεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η GES έχει εφαρμόσει επιτυχώς πολλές καινοτομίες στη μόνωση ειδικών τμημάτων ενός ατμοηλεκτρικού σταθμού, όπως λ.χ. σε συλλέκτες και καυστήρες, και επενδύει συστηματικά στο σχεδιασμό νέων συστημάτων για να επιτύχει ταχύτερη και οικονομικότερη εφαρμογή.

Λόγω του μεγάλου όγκου του προς μόνωση αντικειμένου, το οποίο αρκετές φορές προσεγγίζει τις 100.000 m2, η εταιρεία μας το διαιρεί κατά το στάδιο της επεξεργασίας της προσφοράς σε πέντε υποκατηγορίες, για να επιτύχει καλύτερη διαχείριση των εργασιών: 

  • Λέβητες
  • Κανάλια Αέρα
  • Ηλεκτροστατικά φίλτρα
  • Σωληνώσεις υψηλής πίεσης
  • Μηχανοστάσια και τουρμπίνες
Σε αρκετές περιπτώσεις, άλλωστε, αναλαμβάνουμε και τμηματική ανέγερση, εάν ο πελάτης το κρίνει απαραίτητο.

Gallery