Ατμοηλεκτρικές μονάδες

Ηλεκτροστατικά φίλτρα

Τα ηλεκτροστατικά φίλτρα είναι πλάκες οι οποίες διαρρέονται από συνεχές ρεύμα υψηλής τάσεως. Έτσι, τα σωματίδια της τέφρας, περνώντας ανάμεσα από αυτές τις πλάκες ιονίζονται και προσκολλώνται πάνω τους απ' όπου περισυλλέγονται με διάφορες μεθόδους (ταλάντωση, με σφυριά κλπ). Στη συνέχεια συλλέγονται και αποτίθενται σε ιδιαίτερο χώρο. Προκειμένου η διαδικασία αυτή να λειτουργεί απρόσκοπτα και να συλλέγει την προβλεπόμενη ποσότητα τέφρας, απαιτείται αξιόπιστη ανέγερση των συστημάτων, ιδιαίτερα δε σε ευπαθή σημεία όπως τα τμήματα μεταξύ των χοανών πτώσεως-αποκομιδής.

Gallery

filters-01.jpg