Ατμοηλεκτρικές μονάδες

Σωληνώσεις υψηλής πίεσης

Με θερμοκρασίες αντίστοιχες του λέβητα, οι σωληνώσεις υψηλής πίεσης θέτουν ιδιαίτερες προκλήσεις ως προς την επιλογή των κατάλληλων υλικών λόγω της ιδιαίτερης διαδρομής τους από το κτίριο του λέβητα προς το μηχανοστάσιο και λόγω της επάρκειας ή μη χώρου. Το τμήμα σχεδιασμού της GES απασχολείται κάθε χρόνο με περισσότερα από 2.000 ισομετρικά σχέδια και αντιμετωπίζει καθένα από αυτά με ξεχωριστή προσοχή.

Gallery