Ατμοηλεκτρικές μονάδες

Κανάλια θερμού αέρα ή καπναερίου

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη μόνωση καναλιών οποιουδήποτε γεωμετρικού σχήματος, υψομέτρου και επικάλυψης. Χρησιμοποιούμε την τεράστια πείρα μας από καπναγωγούς ατμοηλεκτρικών σταθμών και εκδίδουμε τις σχετικές μελέτες υπολογίζοντας με κάθε δυνατή λεπτομέρεια θερμοκρασίες, στηρίγματα, πάχη μονώσεως και εξωτερικές επενδύσεις.

Gallery