Ατμοηλεκτρικές μονάδες

Λέβητες

Είτε πρόκειται για λέβητα αερίου, λιγνίτη ή πετρελαίου ανεξαρτήτως ισχύος και δυναμικότητας (από 330MW εώς 880MW) η GES ικανοποιεί τις αυξημένες απαιτήσεις μονώσεως προσφέροντας εγγυημένη εφαρμογή και λειτουργία.

Gallery