Ατμοηλεκτρικές μονάδες

Μηχανοστάσια και τουρμπίνες

Πρόκειται για τον ακρογωνιαίο λίθο ενός ατμοηλεκτρικού σταθμού. Η ανεπαρκής μόνωση της τουρμπίνας μπορεί να προκαλέσει γρήγορες εναλλαγές θερμοκρασίας στο κέλυφός της προκαλώντας εκτενείς ζημιές και μεγάλες απώλειες θερμικής ικανότητας. Για το λόγο αυτό άλλωστε αποτελεί μία από τις κατηγορίες με τις υψηλότερες εργατοώρες ανά m² μόνωσης.

Gallery