Αρχική Σελίδα | Υπηρεσίες | Προκατασκευές Λαμαρίνων

Υπηρεσίες  

Προκατασκευές λαμαρίνων

Η ολοκλήρωση του επενδυτικού μας σχεδίου για την ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού και η απόκτηση του MABI Bingo 16 έδωσε νέα ώθηση στην παραγωγική μας μονάδα. Η αυτοματοποίηση προκατασκευών λαμαρίνας μέχρι 1.2mm οδήγησε σε σημαντική μείωση για τους πελάτες του τελικού κόστους, γιατί αφ'ενός αποφεύγονται περιττές διαδικασίες και αφετέρου επιτυγχάνεται οικονομικότερη διαχείριση του υλικού κοπής.

Gallery