Υπηρεσίες  

Μονώσεις


Η εταιρεία μας ελαχιστοποιεί τις απώλειες θερμότητας και βελτιώνει σημαντικά την ενεργειακή απόδοση βιομηχανικών εξοπλισμών ρευστών ή αερίων. Για την επίτευξη οικονομικών λύσεων η GES λειτουργεί σε τρία επίπεδα:

1.Τμήμα σχεδιασμού

Μετά την υποβολή από τον πελάτη των σχετικών μηχανολογικών σχεδίων και των προδιαφραφών που επιθυμεί να τηρήσει εκδίδουμε τις θερμικές-στατικές μελέτες της κατασκευής και τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί (ανέγερση, μετρήσεις και έλεγχοι).

2.Τμήμα προμήθειας υλικών

Αναλαμβάνει την προμήθεια των απαραίτητων υλικών και την ολική ή τμηματική μεταφορά τους στον τόπο ανέγερσης.

3.Τμήμα ανέγερσης

Εκτελεί τις εργασίες στο εργοτάξιο και αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση πρόσθετων εργασιών (συνοδείες ατμού, ηλεκτρικά συστήματα θερμότητας κτλ.).

Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό ανάλογα με τις ανάγκες σας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Gallery