Υπηρεσίες  

Ψυχρές (κρυογενικές μονώσεις)

Η αυξανόμενη κατανάλωση φυσικού αερίου για την κάλυψη βιομηχανικών ή οικιακών αναγκών οδήγησε στην ανάπτυξη κρυογενικών συστημάτων για τη μεταφορά και αποθήκευσή του. Με θερμοκρασίες που αρκετές φορές προσεγγίζουν τους -196οC, η μόνωση των συστημάτων αυτών θέτει μεγάλες προκλήσεις στην επιλογή των κατάλληλων υλικών και στην εφαρμογή τους από εξειδικευμένο προσωπικό.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι για τη μόνωση 1m2 στις σωληνώσεις μεταφοράς-προώθησης κρυογενικών υγρών απαιτείται η συνδυασμένη χρήση 10-12 διαφορετικών υλικών. Η εφαρμογή τους θα πρέπει να είναι 100% συμπαγής, γιατί η επαφή του ατμοσφαιρικού αέρα ή της υγρασίας με το μέσο δημιουργεί εκτεταμένα σημεία πάγου, που οδηγούν είτε στην καταστροφή του συστήματος είτε στη μεγάλη απώλεια ενέργειας.

Η εταιρεία μας, έχοντας επανειλλημένα εφαρμόσει ιδιαίτερα αυστηρές προδιαγραφές όπως αυτές που θέτει η M.W. Kellogg Limited σε αποθηκευτικές δεξαμενές διπλού τοιχώματος και σε σωληνώσεις μεταφοράς, εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασής σας.

Gallery