Υπηρεσίες  

Ηχοπροστασία

H GES δραστηροποιείται εδώ και πολλά χρόνια στην ηχητική μόνωση I.D. (induced draft) και F.D. (forced draft) Fans ατμοηλεκτρικών σταθμών, αντλιών και αεροσυμπιεστών.

Μελετούμε τις προβλεπόμενες εκπομπές εισόδου-εξόδου και σχεδιάζουμε συστήματα που μειώνουν τις ηχητικές εκπομπές σε αποδεκτά επίπεδα με τη χρήση ειδικών ελαστικών κατασκευών, ιδανικού πάχους μόνωσης και εξωτερικής επικάλυψης.

Στην περίπτωση των αντλιών-αεροσυμπιεστών είναι εφικτός ο σχεδιασμός και η κατασκευή ειδικών ηχοαποροφητικών κασετών (ηχοπαγίδων). 

Gallery