Αρχική Σελίδα | Υπηρεσίες | Ικριώματα(Σκαλωσίες)

Υπηρεσίες  

Ικριώματα (σκαλωσιές)

Με διαρκείς επενδύσεις σε υλικά σκαλωσιών (σφιγκτήρες, μαδέρια, πλαίσια, σωλήνες) για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε εργασίες μονώσεων, η εταιρεία μας είναι σε θέση να εξυπηρετήσει περίπου 160.000 m³ ή 50.000 m² επιφάνειας βιομηχανικής ή οικοδομικής εργασίας. Ιδιαίτερα δε με την απόκτηση 2.500 μεταλλικών μαδεριών Layher είναι πλέον εφικτή η κατασκευή ακαύστων ικριωμάτων σε ιδιαίτερα επικίνδυνους χώρους όπως είναι τα διυλιστήρια και οι πετροχημικές παραγωγικές μονάδες. ‘Ολα τα υλικά είναι πιστοποιημένα και διατίθενται αυτοτελώς προς ενοικίαση σε περίπτωση που θέλετε να αναλάβετε μόνοι σας την ανέγερσή τους. Επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα για περισσότερες λεπτομέρειες.

Gallery